بیمهُ عمر - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ عمر

بیمهُ از کارافتادگی ها

بيمه عمر و تشكيل سرمايه

 
در  اين نوع بيمه شما هم زمان با سرمايه گذاري به منظور تامين هزينه هاي نحصيل ،ازدواج و يا تهيه مسكن فرزندان ... تامين خانواده خود ، از مزاياي بيمه فوت بهر علت ، فوت به علت حادثه ، از كار افتادگي كلي و دائم ، نقص عضو و هم چنين در مقابل هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العلاج مانند سكته قلبي ، سكته مغزي ، انواع سرطان ، پيوند اعضا اصلي بدن و عمل جراحي كرونر قلب استفاده نماييد.


   شما با خريد اين نوع بيمه نامه مي توانيد در پايان مدت بيمه ، ذخيره انباشته شده خود را به همراه سود هاي ايجاد شده ناشي از سرمايه گذاري بهينه شرکتهای بيمه ما مي باشد به صورت يكجا دريافت كرده و يا آن را تبديل به يكي از انواع بيمه نامه هاي مستمري جهت تامين دوران بازنشستگي خود نماييد و مطمئن باشيد كه اين نوع بيمه نامه ها وسيله اي مطمئن براي مبارزه با تورم مي باشد.
    
   اندوخته پس انداز شده به همراه سود حاصله و همچنين سرمايه بيمه عمر در صورت فوت به افراد منتخب شده شما پرداخت مي گردد.
    
   در بيمه هاي عمر و تشكيل سرمايه شما مي توانيد به دلخواه سرمايه يا حق بيمه خود را به هر ميزان كه مايل باشيد انتخاب نماييد و در هر زمان و در ابتداي هر سال بيمه اي آن را افزايش يا كاهش دهيد.
    
   اين نوع بيمه نامه در حكم اوراق بهادار بوده و هم چنين معاف از پرداخت هر گونه ماليات مي باشد.
    
   در صورت از كار افتادگي كامل و دائم و قبل از سن 63سالگي از پرداخت حق بيمه معاف شده و در پايان مدت بيمه نامه اندوخته ايجاد شده به همراه سود هاي متعلقه را دريافت نماييد.
    
   شما مي توانيد در زمان نياز از محل اندوخته هاي خود و پس از سپري شدن مدت يكسال از شروع بيمه نامه و مبلغي به ميزان حداكثر 90 درصد اندوخته خود و بدون نياز به هيچگونه ضامني وام دريافت نماييد.
    
   در صورتيكه شما مايل به ادامه بيمه نامه خود نباشد پس از گذشت مدت يكسال از شروع بيمه نامه مي توانيد بيمه نامه خود را بازخريد نماييد و سود هاي مربوطه را نيز دريافت نماييد.
    
   اگر شما در طول مدت بيمه نامه قادر به پرداخت حق بيمه نباشيد ضمنا تمايلي نيز به بازخريد نمودن بيمه نامه خود نداشته باشيد مي توانيد سرمايه خود را مخفف نموده و در پايان مدت بيمه نامه سرمايه مخفف را به همراه سود هاي ايجاد شده دريافت نماييد .


Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü