بیمهُ تکمیلی پزشکی - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

بیمهُ تکمیلی پزشکی

بیمهُ سلامتی

بيمه درمان تكميلي

این پوشش بیمه ای جهت جبران هزینه های درمان مازاد بر تعرفه های بیمه خدمات درمانی بیمه های دولتی ارائه میگردد و نگرانی بیمه شدگان را از پرداخت هزینه های هنگفت درمان برطرف می نماید


مزايا:

ارائه پوشش های مناسب و با نرخ مناسب برای شرکت هایی که سابقه خرید بیمه نامه از شرکت بیمه ما را  داشته باشند. جبران هزینه ها شامل اعمال جراحی ، هزینه های بیمارستانی  و بستری شدن در بیمارستان ، چشم عینک ، دندان و غیر و  

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü