لوازم خانه - خدمات بیمه

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

لوازم خانه

بیمهُ شخصی


همه روزه چندين مورد آتش سوزي منازل مسكوني كه در اثر عوامل  مختلف دچار حريق مي شوند و باعث ايجاد خسارت مالي زيادي مي شوند اتفاق مي افتد .  بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و داراییهای منقول و یا غیرمنقول بیمهگذار وارد میشود.  بيمه ما با صدور انواع بيمهنامه آتشسوزي، تعهد مي كند در صورتي كه بر اثر وقوع آتشسوزي ، انفجار و صاعقه ، خسارتي به اموال بيمه شده وارد شود ، آن را جبران نمايد. فروش اینترنتی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی به سراسر آلمان خرید اینترنتی بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی  سراسر آلمان

Sorglos und sicher in Ihre Zukunft - wir übernehmen das für Sie

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü